Projekt UE

Projekt: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

CEL FINANSOWANIA: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

PLANOWANE EFEKTY: Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu i rozwój firmy i jej działalności eksportowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 479 737.23 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 407 775.26  PLN

Projekt UE