PRZECZYTAJ

Jak dokonać zwrotu?

KIEDY KLIENT MOŻE DOKONAĆ ZWROTU?

Klient może dokonać zwrotu nieużywanego produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

WYPEŁNIENIE
FORMULARZA
ZWROTU

Aby dokonać zwrotu zapraszamy do wypełnienia formularza online lub w wersji papierowej.

WYSYŁKA ZWRACANEGO TOWARU

Zwracany produkt należy wysłać na adres: BOSQIE Sp. z o.o. ul.Zamkowa 23, 11-600 Węgorzewo

ZWROT PIENIĘDZY ZA OTRZYMANY PRODUKT

Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu produktu do siedziby BOSQIE.

ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Sklep Internetowy Bosqie.com 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 23 lub laboratorium@bosqie.com
  4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać poprzez wniosek za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: laboratorium@bosqie.com
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy Bosqie.com ul. Zamkowa 23, 11-600 Węgorzewo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.