Tak, w każdej chwili istnieje możliwość zmiany hasła. W tym celu należy zalogować się w serwisie internetowym www.bosqie.com oraz wybrać zakładkę „zmiana danych”. W formularzu podać swoje dotychczasowe hasło i nowe hasło.